CAPTA DELS PABORDES

Horari: de les 10.00 a les 13.00 h

Lloc: Mercat i carrers del centre

Col·labora: Salvador Roig i en Pocholo