CONVIT A LA FESTA A CÀRREC DE DAVID CASTILLO

Horari: 11.30 h

Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament