RENOVACIÓ DEL VOT DEL POBLE

Horari: 23.30 h

Lloc: Plaça de les Neus